Podminky

 

Podmínky používání InstaPost.cz


                   

                   


                       

Obecné podmínkyPřečtěte si prosím pečlivě tyto Smluvní podmínky ("Podmínky", "Smluvní podmínky") před tím, než začnete používat webovou stránku InstaPost.cz, kterou provozujeme. Váš přístup k Službě a používání této služby je podmíněno tím, že budete souhlasit s těmito Podmínkami. Tyto podmínky se vztahují na všechny návštěvníky, uživatele a další, kteří přistupují ke službě nebo ji využívají. Přístupem k Službě nebo používáním této služby souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Podmínkami. Pokud nesouhlasíte s žádnou částí těchto podmínek, nemáte přístup k této službě.UkončeníMůžeme okamžitě ukončit nebo pozastavit přístup k naší službě bez předchozího upozornění nebo odpovědnosti z jakéhokoli důvodu, včetně případného porušení smluvních podmínek. Veškerá ustanovení těchto Podmínek, která by měla z důvodu své povahy přežívat, musí zůstat i nadále ukončena, včetně, mimo jiné, vlastnických ustanovení, vyloučení záruky, odškodnění a omezení odpovědnosti.Předplatné a refundacePro účty InstaPost.cz vám měsíčně zasíláme faktura přes náš řídicí panel na základě dohodnutých podmínek. Musíte poskytnout platnou kreditní kartu na zaplacení služeb. Autorizujete InstaPost.cz, aby kartu naúčtovala za opakované předplatné. Přitom nám dáte povolení k tomu, aby umožnily firmám, které zpracovávají platby (Stripe, PayPal), aby zpracovaly Vaši předloženou platbu. Odběry jsou kdykoli zrušitelné, ale nelze je vrátit. Vaše povinnost platit poplatky existuje, dokud zrušíte předplatné. Daně jsou vypočítávány na základě fakturačních informací, které poskytnete v okamžiku nákupu. Společnost InstaPost.cz nevydává náhrady na základě výsledků, kvůli četným nezvládnutelným parametrům zapojeným do procesu automatizace.BezpečnostníSpolečnost InstaPost.cz nebo její dodavatelé nebo poskytovatelé licencí nebudou v žádném případě odpovědni za jakékoliv předměty této smlouvy na základě jakékoliv smlouvy, nedbalosti, objektivní odpovědnosti nebo jiné právní nebo spravedlivé teorie za: (i) jakékoli zvláštní, náhodné nebo následné škody; (ii) náklady na pořízení nebo náhradní výrobky nebo služby; (iii) pro přerušení užívání nebo ztráty nebo poškození dat nebo přístupu; nebo (iv) za jakékoliv částky, které přesahují poplatky, které jste zaplatili InstaPost.cz na základě této smlouvy během dvanácti (12) měsíců před podáním žaloby. Společnost InstaPost.cz nenese žádnou odpovědnost za případné selhání nebo zpoždění v důsledku záležitostí, které jsou mimo jejich přiměřenou kontrolu. Výše uvedené ustanovení se nevztahuje na rozsah zakázaný platnými právními předpisy. TL, DR - InstaPost.cz není oficiálně partnerem nebo přidruženým k Instagramu. Proto, stejně jako s povahou výrobku, můžete být v rozporu s oblastmi jejich ToS. Přesto jsme učinili veškeré nezbytné kroky, aby Váš účet byl bezpečný.SoukromíSouhlasíte s tím, že veškeré vaše údaje, informace, text, software, mediální soubory nebo jiné materiály, ať už jsou zveřejněny na veřejnosti nebo soukromě předány na platformě, nesete na vašem místě. Měli byste poskytovat pouze obsah, který vám vyhovuje sdílení s ostatními. Uchováváte si vaše práva na jakýkoli obsah, který odesíláte, zveřejňujete nebo zobrazujete na platformě nebo prostřednictvím platformy, za předpokladu, že souhlasíte s tím, že odesláním, zveřejněním nebo zobrazováním obsahu na platformě nebo prostřednictvím platformy nám udělíte celosvětovou, nevýhradní, trvalou, neodvolatelnou, (s právem na sublicence) používat, kopírovat, reprodukovat, zpracovávat, přizpůsobovat, upravovat, publikovat, přenášet, zobrazovat a distribuovat takový obsah v jakémkoli médiu nebo distribučních metodách (nyní známých nebo později vyvinutých). Souhlasíte s tím, že tato licence zahrnuje právo InstaPost.cz poskytovat, podporovat a vylepšovat platformu a zpřístupňovat obsah jiným společnostem, organizacím nebo jednotlivcům.Profily a účtyPokud je to možné, InstaPost.cz podnikla co nejlepší kroky, aby zajistila, že naše platforma a služby budou co nejvíce dodržovat Smluvní podmínky služby Instagram, avšak používání tohoto typu nástroje je samozřejmě neschopné plně dodržovat. Chcete-li používat určité funkce platformy, může být vyžadováno, abychom vám umožnili přihlásit se k účtu / Instagram, přistupovat, používat a ukládat data a odesílat příspěvky z vašeho / Instagram účtu ve vašem zastoupení. Pokud je to vyžadováno, souhlasíte s tím, že nám udělíte plný přístup k vašemu účtu / Instagram a souhlasíte s tím, že nezměníte své uživatelské jméno ani heslo, aniž byste o tom předem informovali. Dále souhlasíte s tím, že InstaPost.cz nenese odpovědnost za jakékoliv škody nebo ztráty vyplývající z přístupu InstaPost.cz a používání vašeho účtu Instagram, včetně omezení nebo pozastavení vašeho / Instagram účtu. Použitím služby InstaPost.cz a našich produktů a služeb si uvědomujete a souhlasíte s tím, že nebudete plně respektovat podmínky služby Instagram. Dále souhlasíte s tím, že InstaPost.cz nebude odpovídat za škody způsobené používáním našeho produktu (i když je nepravděpodobné vzhledem k povaze našeho produktu).Odkazy na jiné webové stránkyNaše služba může obsahovat odkazy na webové stránky nebo služby třetích stran, které InstaPost.cz nevlastní nebo neovládá. Společnost InstaPost.cz nemá žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo praktiky webových stránek nebo služeb třetích stran. Berete dále na vědomí a souhlasíte s tím, že InstaPost.cz (neodpovídá přímo ani nepřímo za případnou škodu nebo ztrátu způsobenou nebo údajně způsobenou nebo v souvislosti s užíváním nebo spoléháním na jakýkoli takový obsah, zboží nebo služby dostupné na prostřednictvím těchto webových stránek nebo služeb.Omezení odpovědnostiSpolečnost InstaPost.cz byla vytvořena pro usnadnění propagace vašeho produktu, značky nebo služby prostřednictvím služby Instagram. Nepodporujeme nevyžádanou poštu nebo porušování práv uživatele Instagram nebo pravidel stanovených společností Instagram. V maximální možné míře povolené zákonem není InstaPost.cz odpovědná za žádné nepřímé, náhodné, zvláštní, následné nebo represivní škody nebo ztrátu zisku či příjmů, ať již vznikla přímo nebo nepřímo, nebo ztrátu dat, použití, zánik nebo jiné nehmotné ztráty vyplývající z (a) vašeho přístupu k těmto produktům nebo jejich využívání nebo nemožnosti přístupu nebo použití; (b) jakékoli jednání nebo obsah jakékoli třetí strany o produktech, mimo jiné včetně hanlivého, urážlivého nebo nezákonného chování jiných uživatelů nebo třetích stran; nebo (c) neoprávněným přístupem, používáním nebo změnami přenosů nebo obsahu. Vzhledem k charakteru služby nebudou na základě výsledků poskytnuty žádné refundace ani garantovat žádné výsledky. Souhrnná odpovědnost InstaPost.cz v žádném případě za všechny nároky související s výrobky nepřekročí sto amerických dolarů (100,00 USD).PovinnostiTímto souhlasíte s tím, že jste odpovědni za případné výpadky týkající se změn hesel nebo nedodržení uvedených pokynů. Služba InstaPost.cz nemůže fungovat bez platného připojení Instagram, které může být v každém okamžiku zrušeno. Chcete-li znovu aktivovat, přejděte na stránku nastavení účtu a aktualizujte heslo. Během takové události se neaktivní doba nepřihlíží, nebude vrácena ani přidána do vašeho předplatného. Pokud nebude váš profil aktivní, žádné nároky na vrácení peněz nebudou baveny a nebudou žádné technické problémy zabraňující řádnému používání platformy. Doba dobrovolné nečinnosti - pokud se rozhodnete zastavit plošinu po určitou dobu, nebude kompenzována. Vyhrazujeme si právo na odstranění vašeho účtu a zákaz používání služeb služby InstaPost.cz kdykoli. V případě nepravděpodobného výskytu tohoto problému se vaše nákupy nevrací.OznačeníSouhlasíte s tím, že InstaPost.cz a její nástupce a přidělené společnosti a všechny přidružené společnosti, ředitelé, přidružené společnosti, agenti a zaměstnanci nebudou u všech nároků, žalob, řízení a žalob, jakož i veškeré související závazky, ztráty, (včetně, avšak bez omezení, přiměřených poplatků a nákladů advokáta) vyplývajících z nebo týkající se: (i) vašeho užívání nebo zneužití platformy a jejích souvisejících služeb, (ii) porušení jakéhokoli zákona, pravidla, nařízení nebo práv ostatních v souvislosti s používáním platformy; (iii) vašeho porušení nebo údajného porušení těchto Podmínek, včetně, bez omezení, porušení nebo údajného porušení jakéhokoli zastupování nebo záruky ze strany Vás ve Smluvních podmínkách nebo (iv) porušení, porušování nebo zneužití jakéhokoli autorského práva, obchodního tajemství nebo jakéhokoli dalšími právy duševního vlastnictví nebo porušením jakéhokoli vlastnictví nebo práva na ochranu osobních údajů vyplývajících z jakékoliv informace nebo obsahu, který přenášíte, stahujete a publikujete na platformě nebo prostřednictvím platformy.Rozhodné právo a soudní pravomocTato webová stránka, veškeré informace, které jsou na ní obsaženy, a tyto podmínky používání budou řízeny a vykládány v souladu s právem EU. Soudy EU mají výlučnou pravomoc projednávat veškeré spory týkající se záležitostí týkajících se této webové stránky.ZměnyVyhrazujeme si právo na základě vlastního uvážení kdykoliv změnit nebo nahradit tyto Podmínky. Pokud je revize důležitá, budeme se snažit poskytnout nejméně 15 dní před výpovědní lhůtou, než vstoupí v platnost nová pravidla. To, co představuje významnou změnu, bude stanoveno na základě našeho uvážení.Kontaktujte násMáte-li jakékoli dotazy týkající se těchto podmínek, kontaktujte nás na adrese admin@instapost.cz.